MOLEKÜLER TANIDA DIŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI

ISO/IEC 17043: 2010 (Uygunluk değerlendirmesi – Yeterlilik deneyi için genel şartlar)‘da bildirilen maddelere ve bunun gereği olan ISO 13528 (Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison) maddeleri göz önünde bulundurularak, uygulama kurallarına (“Code of practice”) uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

COVID-19 MOTAKK DKD Programının Sahaya Yansımaları

26 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen, "COVID-19 MOTAKK DKD Programının Sahaya Yansımaları" başlıklı çevrim içi toplantının video kaydı için tıklayınız.
MOTAKK
MOTAKK nedir?

MOTAKK projesi, Moleküler Tanıda Kalite Kontrol Programının kısaltması olup, 2014 yılında SB0102 kodlu “Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle İlgili Cihaz, Yazılım ve Referans Materyallerinin Geliştirilmesi” ...

  • MOTAKK'ın Amacı
  • MOTAKK ile hangi parametreler için kalite kontrol programı geliştirmektedir?
  • MOTAKK'ın İşleyişi
  • Katılımcı Laboratuvarlar